דף הבית >> מאגר הידע >> ISO 14001 מערכות ניהול סביבתי: דרישות והנחיות לשימוש

חברות מסחריות כמו גם ארגונים ציבוריים נחשפים, בפעילותם היומיומית, במידה רבה , לנושאי איכות סביבה רבים ומגוונים. ניהול עסקי או אירגוני נכון כולל, כיום, לא רק יכולות ניהול עסקיות גרידא, אלא גם מודעות לנושאי איכות סביבה ההולכת ומתמסדת כחלק חיוני של כל תרבות אירגונית ראוייה ובסופו של דבר מעניקה לכל אירגון המתייחס לנושאים אלו כראוי, יתרונות מימוניים , שיווקיים, רגולוטרים ותדמיתיים. 

ISO 14001  הוא תקן ISO עולמי, ממשפחת תקני איכות הסביבה הידועה כ- ISO 14000  , שהיא סדרת תקנים העוסקת בניהול סביבתי  (Environmental Management). 
 
 משפחת תקנים זו מוכרת גם כתקן ישראלי הנושא את אותו מספר וכוללת מספר ניכר של תקנים שהחשובים ביותר מתוכם עוסקים במערכת ניהול סביבתי -   ,Environmental Management  בהערכת הביצועים של האירגון בנושאי איכות סביבה - Environmental Performance  Evaluation בעריכת מבדקי ניהול סביבתי  - ,Environmental  Auditing   ותוים ירוקים - Environmental  Labeling

אירגון המקבל את התקן מתחייב לשיפור מתמיד ונמשך של נושאי איכות סביבה לרבות מניעת זיהום, לקביעת מדיניות סביבתית ברורה, תוך איכות סביבה בפיתוח וייצור מוצרים או מתן שירותים. הצבת יעדים והגשמתם ולשילוב שיקולי 
 לא ניתן להפריז כיום בחשיבותם של משפחת תקני 14000 ובתועלת, המהותית והכלכלית, שהם מביאים לאירגונים המצליחים לקבלם והמיישמים אותם באורח סדיר.
ISO14001 הוכח זה מכבר, מעבר לתועלתו הסביבתית שביישומו,  כמכשיר שיווקי מעולה, ככלי יעיל להבטחת עמידה בהוראות רגולטוריות הנוגעות לאיכות הסביבה וכמנוע בלתי נלאה הדוחף את אנשי האירגון לעבודה יצירתית יותר, עם מודעות גבוהה לנושאי סביבה וקהילה המביאה, בשורה האחרונה, לתפוקות יעילות יותר, לתדמית משופרת של האיגון ובסופו של דבר לשיפור במכירות וברווח (בחברה מסחרית) או לעמידה טובה הרבה יותר במשימות וביעדי השירות (במקרה של אירגון ציבורי). 

 א.לביא פעילה בייעוץ והטמעה לקבלת התעדה ISO 14001 לחברות וארגונים שונים.

ISO 14001 מערכת ניהול סביבתי