מכון הייצוא הישראלי    http://www.export.gov.il

משרד המסחר התעשייה והתעסוקה  http://www.tamas.gov.il/

התאחדות התעשיינים בישראל http://www.industry.org.il/

איגוד לשכות המסחר   http://www.chamber.org.il

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל http://www.asakim.org.il/

רשם החברות www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot

רשות הפטנטים www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim

בנק ישראל http://www.bankisrael.gov.il/ 

 דן אנד ברדסטריט ישראל   www.dundb.co.il

מכון התקנים הישראלי  http://www.sii.org.il/

מכון התקנים האנגלי http://www.bsi.org.uk/

מכון התקנים האמריקאי http://www.ansi.org/

האיגוד הישראלי לאיכות  http://www.isq.org.il/

 ארגון ה- ISO העולמי  http://www.iso.org/

המוסד לבטיחות וגיהות http://www.osh.org.il

Codes of Practice - אנגליה  http://www.hse.gov.uk/

אתר המרת מטבעות עולמי www.oanda.com/convert/classic 

אתר המרת מידות עולמי http://www.metric-conversions.org/

רשימת קישורים מועילים