דף הבית >> מאגר הידע >> ISO 9001 מערכת ניהול איכות

 ISO 9001 מערכת ניהול איכות

קיומו וריוחיותו של כל עסק  מותנה בשביעות רצונם של לקוחותיו ועמידה בדרישותיהם ובמערכת הציפיות שלהם היא תנאי הכרחי לשימורם ולרכישת לקוחות חדשים. תקן ISO 9001 שייך למשפחת תקנים המייצגת הסכמה בינלאומית על נוהלי ניהול איכות מתוך מגמה להבטיח שארגונים יוכלו בקביעות לספק מוצרים או שרותים אשר עומדים בדרישות וציפיות הלקוח ועומדים בדרישות תחיקתיות ישימות.

ISO 9001 מציע פלטפורמה ניהולית מוכחת - מסגרת ניהול איכות שיטתית לניהול התהליכים העסקיים, במטרה להבטיח שהארגון אכן יספק שירותים העומדים בציפיות הלקוח וישפר, כפועל יוצא מכך, את ריווחיותו.

 ISO 9001 מיושם כבר בקרוב למליון (!) חברות ואירגונים שונים ב-161 מדינות בעולם.

 ISO 9001 הוכיח עצמו, זה מכבר ככלי בעל מוניטין מוכח ליצירת בסיס ניהול איכותי בכל סוגי העסקים – חברות יצרניות, גופי שירות ואירגונים ציבוריים. אולם, מעבר ליתרונותיו במיסוד בסיס ניהול איכותי ל-ISO 9001 מספר יתרונות נוספים :

1. שיפור יעילות העסק ותפוקותיו
תקן ה- ISO 9001 מאופיין בהתמקדות ביעדים עסקיים ובציפיות הלקוח מתוך מגמה לשפר את שביעות רצונו.שימוש נכון בפלטפורמת ניהול האיכות של ה-ISO  תביא לאחידות של תהליכי מתן השירות, לבהירות התהליכים (שקיפות), לחיזוק תרבות הלמידה והשיפור העצמי הנמשך של כל אחד מהעובדים בעסק ולתקשורת משופרת ביניהם, לניצול יעיל יותר של הזדמנויות עסקיות וכתוצאה מתבקשת לשיפור יכולות כולל שיאפשר את צמיחת העסק ושיפור ריווחיותו.

2. צורך - דרישת לקוחות
כידוע כמעט בלתי אפשרי כיום לחברה יצרנית לשלב את מוצריה בפרוייקט רציני בלי  ISO 9001 , שכן תתקשה למכרו לחברות המובילות בשוק כדי שישלבו את המוצר במוצר או בפרויקט שלהן מבלי שתוכיח כי היא מחזיקה בתקן. יש להדגיש, בהקשר זה, כי תהליך ההטמעה וקבלת התקן נמשך מספר חדשים, כך שאין כל דרך להשיגו מיידית לכשמתעורר הצורך.

3. שיפור השיווק
תו התקן של ISO 9001 אינו, כשלעצמו, מכשיר או תקן לפעילות שיווקית אך הוא עוזר בתחום זה לעסק בעיקר בשניים: ראשית שיפור השירות והגברת שביעות רצון הלקוח חיוניים לשימור לקוחות ולרכישת לקוחות חדשים, שנית עצם הטמעת התקן עוזרת להגברת האמון של הלקוחות הקיימים מזה, ולעתים עוזרת ליצור את ההבדל הדק, אך הכל כך חיוני, בתהליך קבלת ההחלטה של לקוח חדש באיזו לבחור מזה.

4. הגנה מפני תביעות משפטיות
הטמעת תקן ה- ISO 9001 משפרת מהותית את רמת התיעוד של העסק ומאפשרת לו לטפל טוב יותר בתביעות, שמטבע הדברים מגיעות לדיון, במרבית המקרים, שנים לאחר האירוע כאשר קשה לעובדים הנוגעים בדבר, (אף אם עדיין נותרו בעסק), ללא תיעוד מתאים, לזכור את נסיבות המקרה ולהעיד עליהן באופן אמין.

 א.לביא בע"מ  פעילה בייעוץ והטמעה לקבלת התעדה ל-ISO 9001 לחברות וארגונים שונים.