דף הבית >> מאגר הידע >> שאלות נפוצות
 
מספר העובדים והאתרים בהם החברה פועלת, סוג הפעילות המבוצעת ע"י החברה, ואופן הארגון וניהול החברה. עלות ההתעדה נחלקת ל - 2 תשלומים:
תשלום ליועץ ותשלום לגוף ההתעדה.
עלויות גוף ההתעדה מחושבות על בסיס "ימי סוקר" הנגזרים
מטבלאות של גוף האקרדיטציה על בסיס גודל הארגון (מספר עובדים)
ומגזר הפעילות (מינימום 2 ימים(.
עלויות היועץ נגזרות מכמות העבודה שיש להשקיע לצורך הכנת הארגון, ולכן תלויות לא רק בגודל הארגון אלא גם בסטטוס הנוכחי של הארגון ביחס לדרישות התקן.
 
כנגזר מכך יש להוסיף את עלות הביקורים (ימי שהיה) שיש לבצע בארגון עד להכנתו למבדק.
כהערכה ראשונית נדרשים בתהליך כ- 3 ביקורים.
  • ביקור הכרות להבנת תהליכי העבודה ופעילות הארגון ומיפוי פערים ביחס לתקן  (Gap Analysis).
  • ביקור הדרכה והטמעה לאחר כתיבת הנהלים על מנת להנחות בעלי תפקידים עיקריים ועובדים בדרישות. 
    ביקור זה יכול להסתיים במבדק פנימי וסקר הנהלה המהווים תנאי הכרחי לפני מבדק ההתעדה.
    - במידה וההטמעה מורכבת או דורשת ביקור במספר אתרים יתכן כי שלב זה יתפרס על מספר ביקורים.
  • ליווי מבדק ההתעדה. (מומלץ, אך לא חובה).
מספר ח.פ. של החברה ופרטי המנהלים (שם, דוא"ל וטלפון). אפשרי ואף מקובל ללוות חברות בחו"ל ע"י יועצים מישראל
ואף לעבור את תהליך ההתעדה ע"י גוף ישראלי.
  • על אף שפרויקט התעדה ע"י גופים מקומיים (יועצים וגוף התעדה( עשוי להיות זול יותר בהיבטי עלויות, אך גוף ישראלי נחשב יוקרתי יותר  מגופי ההתעדה המקומיים ולעתים בעל אקרדיטציה מגוף בינלאומי רצוי.
  •  תקשורת עם היועץ והסוקר בשפה העברית יכולים להוות שיקול מכריע יותר מהעלות.  
  • הנהלים כמובן יכולים להיכתב באנגלית או להיות מתורגמים לכל שפה נדרשת.

לקבלת הצעת מחיר צור קשר